HuisRegels & algemene voorwaarden

Alle bezoekers van Pixel Arcade worden geacht om zich te houden aan het onderstaande huisregels en dienen ten allen tijde de instructies van onze medewerkers op te volgen.

Gebruik van onze machines en of games is op eigen risico. Pixel Arcade is niet aansprakelijk voor diefstal en of verlies van privé bezittingen alsmede voor letsel.

Bij moedwillige schade of vernielingen bent u aansprakelijk voor de hierdoor ontstane kosten en zullen deze ook op u verhaald worden.

– Wij verwachten dat iedereen respectvol met elkaar omgaat, ongeacht geloof, ras of sekse.

– U mag gebruik maken van alle machines, maar je mag de machine niet opeisen. 

– Kinderen tot en met 12 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene Pixel Arcade bezoeken, dit is voor de eigen veiligheid. Met een maximum van 5 kinderen per begeleider.

– Roken is binnen niet toegestaan

– (Huis)dieren mogen niet naar binnen, met uitzonderingen van hulphonden. 

– Geen eten of drinken in de buurt van de machines. Drinken mag alleen in een afsluitbare verpakking zoals flessen met dop.